Week Tegen Pesten 18 t/m 22 september 2017

07 september 2017

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige groep. Dat kan onder andere door mee te doen aan de Week Tegen Pesten van 18 t/m 22 september. Ga aan de slag met lesmaterialen en (nieuwe) tools rondom het thema Online pesten; Pak 't aan! en zet meteen de goede toon voor de rest van het schooljaar. Samenwerking met de ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar.

Vanaf 2014 werkt de VO-raad met de PO-Raad en Stichting School en Veiligheid aan veilige scholen. Einde van dit jaar loopt dit actieplan af en inmiddels worden gesprekken gevoerd met het ministerie van OCW en andere stakeholders om hier een vervolg aan te geven. Een veilig klimaat op school waarbij elke leerling zichzelf kan zijn, zich gezien, gehoord en veilig voelt, is van groot belang voor zowel de leerlingen als de medewerkers van de school. Dit is namelijk de basis om het beste uit zichzelf te kunnen halen en daar heeft iedereen baat bij.

Naast de week tegen pesten, wordt er ook jaarlijks aandacht besteed aan de week van respect (van 7 tot en met 13 november) en Paarse Vrijdag die dit jaar op 8 december valt. Door deze data in de schoolkalender op te nemen ontstaat er een rode draad door het schooljaar heen waarbij op een eenvoudige manier stil kan worden gestaan bij het actief werken aan een veilige school.

Meedoen

Doe ook mee: kijk op www.weektegenpesten.com en volg de Week Tegen Pesten-Facebookpagina.
De Week Tegen Pesten wordt elk jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid.

Benchmarkgegevens pesten in vo

Op scholenopdekaart.nl is zichtbaar per school hoe veilig leerlingen zich er voelen en of zij te maken hebben gehad met pesten.

Voorbeeld benchmarkgegevens