Weer subsidie aan te vragen voor uitwerking goede ideeën leraren

20 december 2018

Leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen tot 22 januari weer subsidie aanvragen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF) voor het uitwerken van goede, vernieuwende ideeën rondom de eigen professionalisering en onderwijskwaliteit. Als zij in deze ronde subsidie aanvragen, kunnen zij vanaf april op de school onder schooltijd daarmee aan de slag. Na deze subsidieronde volgt dit schooljaar nog een laatste ronde.

Voor het uitwerken van een initiatief kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van minimaal 4000 tot maximaal 75.000 euro. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om uren vrij te kopen voor leraren. Daarnaast is er een jaar lang ondersteuning in de vorm van:

  • drie verplichte LOFlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren;
  • facultatieve regionale LerarenLabs;
  • coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren;
  • een podium om het initiatief met een groter publiek te delen;
  • een netwerk van gelijkgestemde collega's.  


Aanvraagrondes

In het schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal drie rondes om subsidie aan te vragen, waarna de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst: 

  • 13 augustus 2018 tot 17 september 2018 (verlopen)
  • 18 september 2018 tot 22 januari 2019
  • 23 januari 2019 tot 16 april 2019


De subsidie kan worden aangevraagd via de website van het LerarenOntwikkelfonds. Op deze website staat ook meer informatie over de voorwaarden voor deelname en wordt ondersteuning geboden bij het indienen van een aanvraag.

LOF is een project van, voor en door leraren dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het project wordt in 2019 ondersteund door het CAOP.