Weer volop mogelijkheden voor schoolleiders en bestuurders om te professionaliseren

08 november 2018

De maand november is voor veel schoolleiders en bestuurders de maand waarin geleerd wordt: de VO-raadagenda staat vol met congressen, masterclasses, leergangen en leerbijeenkomsten. Ook vanuit de VO-raad via het programma VO-academie, werd en wordt er veel georganiseerd.

Structurele en concrete aandacht naar de professionalisering van schoolleiders is het doel van de VO-academie. VO-academie start eind 2018 en in 2019 weer diverse trajecten voor schoolleiders en bestuurders waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s centraal staat. Zo start in december 2018 al een intervisietraject voor zowel schoolleiders uit het middenmanagement (Lead &Learn) als voor het eindverantwoordelijk management (Lerend Leiderschap). Het overzicht is te vinden in de brochure met een overzicht van het programma 2019. Ook vindt in het najaar nog een aantal masterclasses plaats.

Aandacht voor het vak en de positie van schoolleiders

Het beter inwerken van schoolleiders en aandacht voor de professionalisering en positionering van schoolleiders is een van de thema’s die in de Schoolleidersagenda ‘Een Vak apart’ aan bod komt. Deze agenda, die door VO-raad in samenwerking met het Netwerk van Schoolleiders en het Schoolleidersregister VO werd opgesteld, is onverminderd van belang. Dit werd ook door de Onderwijsraad nog eens onderstreept in haar rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, waarin de raad concludeert dat verdere professionalisering van schoolleiders noodzakelijk is.

Wat hebben schoolleiders dit najaar gevolgd?

Naast de Nationale Schoolleiders Top, startte begin november een groep bestuurders met het traject Collegiale Bestuurlijke Visitatie, vond de masterclass van Paula Kolthoff over Embodied Learning plaats en werd het traject Oriëntatie op Leiderschap afgerond. Ook waren er scholingsdagen vanuit de leergang Strategisch HRM, de opleiding tot VO-managementcoach en het leertraject De Onderzoekende Schoolleider.

Ook vond op 1 en 2 november de tweedaagse voor beginnend schoolleiders plaats; onderdeel van de InwerkImpuls. 48 voornamelijk net gestarte team- en afdelingsleiders kwamen in Radio Kootwijk bij elkaar. De deelnemers deden kennis op over leidinggeven in het onderwijs, kregen zicht op het spelersveld waarin zij zich bevinden en reflecteerden op de eigen rol en situatie: waar sta ik nu en wat heb ik de komende periode te doen en te leren? Een van de deelnemers verwoordde dit als volgt: ‘Vanuit een theoretisch kader, voorzien van praktijkvoorbeelden, de vertaalslag maken naar je eigen leiderschap binnen school was erg zinvol en verhelderend’. Het programma bood daarnaast veel ruimte tot ontmoeting en het opbouwen van een netwerk met collega-schoolleiders. Ten slotte werden de schoolleiders aangezet om als change agents werk te maken van een goed inwerk- en begeleidingsprogramma op de eigen school. Voor henzelf maar ook voor toekomstig beginnende schoolleiders.

Online opleidingscatalogus VO-academie

Op de website van de VO-academie is de uitgebreide informatie te vinden over de aankomende trajecten en de mogelijkheid tot inschrijving of plaatsing op de interesselijst.

Op zoek naar een andersoortige opleiding of training? Neem dan eens een kijk in de online opleidingscatalogus. De catalogus biedt een overzicht van tientallen opleiders en honderden opleidingen voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Door middel van verschillende zoekfilters kunt u zoeken in het aanbod en komt u bij de opleidingen uit die voor u relevant zijn. Via www.vo-academie.nl kunt u direct naar de opleidingscatalogus.