Welke impact heeft het normenkader IBP op jouw schoolorganisatie?

08 mei 2024

Om een beter beeld te krijgen van de impact van het 'Normenkader informatiebeveiliging en privacy' (IBP) op schoolbesturen, voeren Dialogic en O21 dit voorjaar een impactanalyse uit. Is voldoen aan het normenkader IBP haalbaar voor schoolbesturen? Hoeveel (extra) inspanningen in tijd, geld en fte kost het schoolbesturen? Laat daarom nu je stem horen.

Scholen zijn steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. In het Normenkader IBP voor het funderend onderwijs zijn de minimale eisen opgenomen waaraan een schoolbestuur moet voldoen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit vraagt om extra inspanningen van schoolbesturen. Vanuit het programma Digitaal Veilig Onderwijs wordt hiervoor ondersteuning geboden door het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON en de PO-Raad en VO-raad.

Impactanalyse normenkader

Het onderzoek brengt in kaart welke inspanningen nodig zijn om te voldoen aan het normenkader en wat de impact hiervan is op de organisatie. Jouw bijdrage als bestuurder en IBP’er is voor de sector zeer waardevol. De resultaten zullen antwoord geven op de vraag: hoe haalbaar is het om het normenkader binnen een bepaald tijdsbestek en met welke (extra) inspanningen te implementeren? Hoe kan het programma Digitaal Veilig Onderwijs schoolbesturen hierbij optimaal ondersteunen?
 


Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en kan tot 23 mei. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

In het geval van eventuele vragen/onduidelijkheden kun je contact opnemen met Karen Paardekooper-Lim via karen@o21.nu.
 

 

Over het programma Digitaal Veilig Onderwijs
Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen en leveranciers heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren.