Welke kennis kan u helpen bij versterken toegankelijkheid hoger onderwijs?

15 december 2021

Hoe kunnen we de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder verbeteren en borgen, wat werkt hierbij? Goede kennis hierover is nog niet altijd voldoende beschikbaar of bruikbaar voor medewerkers van onderwijsinstellingen. De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) wil graag weten aan welke kennis u op dit vlak nog behoefte heeft, zodat deze kennis vervolgens ontsloten en/of ontwikkeld kan worden.

De ETHO vraagt u hierover een korte online vragenlijst in te vulllen. Het invullen duurt 5 tot 10 minuten en kan tot 15 januari aanstaande.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en richt zich wat betreft het vo op bestuurders, decanen, docenten en leerlingbegeleiders.

Bruikbare kennis

De VO-raad ondersteunt het onderzoek. Het uitgangspunt moet zijn dat álle (aankomende) studenten die daartoe de potentie en ambitie hebben succesvol het hoger onderwijs moeten kunnen bereiken en doorlopen. Met dit onderzoek komt uiteindelijk (nieuwe) toepasbare kennis beschikbaar over hoe we ook als vo-sector hier aan kunnen bijdragen.

Lees meer over de ETHO op de website van het NRO.