Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen uitgesteld

23 april 2020

OCW heeft besloten de feitelijke inwerkingtreding (de stichting van de scholen in de nieuwe systematiek) niet dit jaar van start te laten gaan, ook niet als de behandeling in de Eerste Kamer voor 1 juni plaatsvindt. Dat blijkt uit de brief van de ministers Slob en Van Engelshoven op 22 april 2020 aan de Tweede Kamer.

Met het oog op de voorbereiding die nog nodig is, is de tijd nu te kort om nog op 1 juni te koersen. Denk hierbij aan regelingen die nog van kracht moeten worden, een advieskader dat moet worden ingesteld en met name de tijd die initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen nodig hebben om goed voorbereid van start te gaan. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is 1 juni 2021.

Na een voorbereidingstijd van jaren was beoogd om het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen op 1 juni 2020 in werking te laten treden. De geplande behandeling in de Eerste Kamer op 31 maart gaf daar precies voldoende ruimte voor. Vanwege de coronacrisis is de behandeling tot nader order uitgesteld.