Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen

10 november 2016

Ambtenaren en werknemers in de private sector krijgen dezelfde rechtspositie. De Eerste Kamer heeft op 8 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ dat dit regelt. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen. De wet treedt vermoedelijk over enkele jaren in werking.

De wet heeft als gevolg dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben voor dat deel van onze sector; onder meer de ketenregeling en het BW-ontslagrecht gaan dan ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter dan eerst toestemming geven voor het ontslag (preventieve ontslagtoets). Wel moet de werkgever  – net als onder de regels van het openbaar onderwijs  – een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Ook de CAO VO zal aangepast moeten worden. In deze cao zullen de arbeidsrechtelijk verschillen tussen openbaar en bijzonder verdwijnen.

Tijdens de behandeling van de wet is duidelijk geworden dat het nog jaren zal duren voordat dit alles echt van kracht zal zijn. Er moeten tientallen wetten en honderden regelingen gewijzigd worden. Ook een invoeringswet met daarin ook voor het onderwijs specifieke zaken moet nog goedgekeurd worden.

Van de besturen in het openbaar onderwijs wordt verwacht dat ze voorbereidingen gaan treffen voor deze grote wijzigingen. Eerst moet echter worden gewacht op verdere ontwikkelingen. De VO-raad houdt u hiervan op de hoogte.  

Zie ook de Q&A normalisering rechtspositie ambtenaren.