Wie verdient de titel 'Leraar van het Jaar' 2022?

12 april 2022

Ken je een enthousiasmerende, verbindende leraar met een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs? Meld hem of haar dan aan voor de verkiezing 'Leraar van het Jaar 2022’.

Met deze verkiezing wil de stichting Leraren van het Jaar het vakmanschap en de passie van leraren erkennen, waarderen en zichtbaar maken. De verkiezing straalt af op de hele beroepsgroep en biedt de leraren van Nederland een welverdiend podium.

Alle Leraren van het Jaar zijn een jaar lang ambassadeur van het onderwijs voor hun sector. In die functie zetten ze zich in voor allerlei thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. Ze treden onder meer op in de media, houden presentaties op scholen en schuiven aan bij de minister en sectorraden. 

Nomineer een leraar

Je kan je favoriete leraar nomineren via de website van Leraren van het Jaar. Dit kan tot uiterlijk 10 juni 2022. Uit alle aanmeldingen maakt een jury van leraren een eerste selectie. Daarna kiest een beroepsjury van leraren tien genomineerden per sector. Zij gaan door naar de volgende ronde, waarbij ze een brief en filmpje moeten maken.

Uiteindelijk kiest een vakjury de vier winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze winnaars worden op de Dag van Leraar op 5 oktober 2022 bekendgemaakt.