Wijziging Eindexamenbesluit VO ter consultatie

17 september 2020

Het ministerie stelt ter versterking van de kwaliteitsborging een wijziging voor van het Eindexamenbesluit VO. Het voorgenomen besluit is nu online ter consultatie beschikbaar. De raadpleging is inmiddels gesloten.

Het examenincident in 2018 was aanleiding voor de VO-raad om met de sector te werken aan de versterking van de kwaliteitsborging schoolexaminering. Met de sector zijn negen actielijnen afgesproken. 

Met de wijziging van het Eindexamenbesluit VO worden de eisen aan het examenreglement en PTA aangescherpt, wordt een examencommissie verplicht en ook worden de eisen verscherpt rondom de uitreiking van de schoolexamenresultaten door de school als afsluiting van het schoolexamen. Daarnaast wordt de rol van de examensecretaris verduidelijkt.