Alle onderwerpen

Onderwerp

Benchmark

Met de benchmark PO/VO kunnen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs aan de hand van data zich op verschillende thema’s vergelijken met andere besturen. Door dit te structureel te doen krijgen zij inzicht in hoe zij zich verhouden tot andere, vergelijkbare besturen en waar ruimte is voor verbetering.

Wat speelt er?

Sectorrapportage laat stand van het onderwijs zien

Een belangrijk onderdeel van het programma Benchmark PO&VO zijn de sectorrapportages voor het po en het vo. Elke sectorrapportage vertelt het eigen, feitelijke verhaal van de sector binnen de actuele context. Op basis van betrouwbare data uit onder meer de Benchmark PO&VO geven we meer genuanceerde duiding aan de cijfers. Zo kan het goede gesprek worden gevoerd met betrokken partijen, zoals de politiek.

Ontwikkeling Benchmark PO en VO

Tijdens de Algemene Leden vergadering van november 2020 is de eerste Benchmark PO/VO gepresenteerd. Eind 2021 is de benchmark openbaar gemaakt. De benchmark wordt gaandeweg verder uitgebreid. De planning is dat er in 2023 een volwassen versie van de Benchmark PO/VO staat. In oktober 2022 werd een nieuwe editie van de sectorrapportage VO gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie onderwijs.