Alle onderwerpen

Onderwerp

Nieuwbouw of renovatie huisvesting

Een schoolbestuur dat een schoolgebouw wil moet vrijwel altijd aankloppen bij de gemeente. Die is verantwoordelijk voor nieuwbouw, de school is verantwoordelijk voor het gehele onderhoud. Een nieuw gebouw kost heel veel geld, en drukt fors op de begroting van een gemeente. Dat zorgt soms voor lange procedures en spanning in de relatie tussen schoolbestuur en de gemeente. Schoolbesturen zijn te afhankelijk van de welwillendheid van gemeentebesturen. Zij kunnen daardoor hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel niet altijd waarmaken. En een slecht schoolgebouw zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Ondersteuning

Verduurzaming

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. Maar welke energiebesparingsmaatregelen moet je nemen? Onderstaande websites en tools helpen scholen op weg met energiebesparing.

Green Deal Scholen

De VO-raad heeft eind 2014 met diverse partijen de Green Deal Scholen afgesloten. De VO-raad is een van de trekkers van het uitvoeringsprogramma. Welke maatregelen kunt u als school nemen voor een beter binnenmilieu en energiebesparing? En hoe kunt u deze financieren? Kan ik ervaringsdeskundigen uitnodigen op mijn school? Alle beschikbare kennis op dit vlak en een helpdesk staan op de website greendealscholen.nl.

Erkende energiebesparingsmaatregelen

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld met erkende maatregelen die scholen kunnen nemen, om aan deze verplichting te voldoen. Voor alle maatregelen geldt dat ze binnen maximaal vijf jaar worden terugverdiend. Download de infographic met de 15 erkende maatregelen.