Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering schoolleiders

Bestuurders en schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Zij creëren de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed leiderschap is daarom essentieel voor het kwaliteitspeil van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Schoolleiders bekleden hierin een spilfunctie. Professionele ontwikkeling en een krachtige positionering van de beroepsgroep zijn dus van groot belang.

Praktijk & ondersteuning

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Ben je benieuwd naar nieuws en evenementen voor schoolleiders en/of manieren om je stem te laten horen over beleid? Ga naar www.vo-raad.nl/schoolleiders.

 

Het beroep van schoolleider vraagt veel van je kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. De Beroepsstandaard schoolleiders VO ondersteunt je daarbij. Deze geeft het brede scala van praktijken aan waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en context van de school. De beroepsstandaard brengt in kaart in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen.

De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven. Deze bestaat uit de definitie van de beroepsgroepleiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten.

NIEUW! In november 2022 is een uitgebreide handreiking gepubliceerd met gespreksleidraden en werkvormen om de beroepsstandaard toe te passen in de gesprekscyclus, zowel voor zelfreflectie als voor begeleiding van schoolleiders. Klik hieronder op de knop!

Heb je vragen of opmerkingen over de beroepsstandaard en/of bijbehorende producten zoals de kaartenset en handreiking gesprekscyclus? Neem contact op met SRVO via het contactformulier.

Online tools

Overzicht van opleidingen

OO.nl biedt een uitgebreid overzicht van opleidingen voor het vo, gerangschikt op thema. Bijvoorbeeld digitale vaardighedenleiderschap en collegiale samenwerking.

Reflectietool

SRVO en VO-academie hebben samen met Bardo een doorvertaling gemaakt van de beroepsstandaard in handvatten voor zelfreflectie, feedback vragen en gezamenlijke reflectie. Deze Reflectietool (i.s.m. Bardo) is nu beschikbaar voor alle schoolleiders in het vo!

Alle tools van Voortgezet Leren

De website van Voortgezet Leren biedt ontzettend veel tools voor zowel jouw professionele ontwikkeling als de schoolontwikkeling, van een Format opdrachtformulering opstellen tot een Stappenplan communiceren over schoolontwikkeling.

Projecten

In diverse projecten, waarbij de VO-raad ondersteuning biedt, wordt de samenwerking tussen schoolleiders gestimuleerd.

Ga naar één van de onderstaande projecten of bekijk alle Projecten.
 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt partnerschappen van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Schoolleiders spelen daarbij een belangrijke rol door de ontwikkeling van (aanstaand) leraren stevig te positioneren in de schoolorganisatie, én door de koppeling te maken tussen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling. Volg hier de activiteiten en publicaties van het Platform.

Verder lezen en luisteren

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. De VO-raad ondersteunt de professionalisering en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders, bijvoorbeeld vanuit de VO-academie (expertisecentrum voor schoolleiders en bestuurders).