Schoolleiderskamer

De leden van de VO-raad hebben een schoolleiderskamer in het leven geroepen om schoolleiders een stevigere positie te geven binnen de VO-raad. De VO-raad wil schoolleiders meer betrekken bij zijn activiteiten en direct kunnen informeren.

Dit betekent onder meer dat schoolleiders het VO-magazine ontvangen en toegang hebben tot regiovergaderingen. Ook kunnen zij deelnemen aan daarvoor opengestelde activiteiten.

De VO-raad heeft ook een schoolleidersplatform dat het bestuur van de VO-raad proactief en reactief adviseert over concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau.