Alle projecten

Project

Schoolleidersplatform

Wil je jezelf als schoolleider verder ontwikkelen, elkaar inspireren, bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en je gezamenlijk hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn? Die mogelijkheden biedt een nieuw schoolleidersplatform dat ontwikkeld wordt door en voor schoolleiders, op initiatief van de VO-raad en het Schoolleidersregister VO (SRVO).

Over een schoolleidersplatform

Samen voor sterk schoolleiderschap

Met de waardevolle input van enthousiaste schoolleiders bouwen we als VO-raad, SRVO en diverse andere partijen aan een goede toekomst. Samen voor sterk schoolleiderschap, noemen we dat!

Noortje Schadenberg Directeur Schoolleidersregister VO (SRVO)

Trots op het vak van schoolleider

Het vak van schoolleider is een vak om trots op te zijn. Je hebt als schoolleider een verantwoordelijkheid in de collectieve ambitie om goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen en je bent een spin-in-het-web voor inhoudelijke uitdagingen, waarbij het faciliteren van ontmoeting tussen mensen een grote rol speelt. De kennis en ervaring die je meebrengt vanuit jouw uitoefening van het vak van schoolleider is zeer waardevol! Als schoolleider draag je dus bij aan de beroepsgroep, maar de beroepsgroep is er andersom ook voor jou. Een schoolleidersplatform is er dan ook zowel om kennis te halen als kennis te brengen.

Een sterke beroepsgroep: goed onderwijs voor elke leerling

Leidinggeven aan de vormgeving van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van meerdere leidinggevenden binnen de school. Als schoolleider heb je een sleutelrol binnen de schoolorganisatie waarin je de omstandigheden creëert waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Deze rol is een uitdagende gezien continu veranderende interne en externe omstandigheden hun weerslag hebben op de invulling van jouw vak. Denk aan thema’s als het Nationaal Programma Onderwijs, digitalisering en het lerarentekort.

Goed onderwijs voor elke leerling vraagt dus om goede schoolleiders: vandaag maar ook morgen en de komende jaren. Daarom is het van belang dat de positie en rol van de schoolleider als individu, maar ook de beroepsgroep als geheel versterkt wordt.

Waarom is een sterke beroepsgroep belangrijk?

Een sterke beroepsgroep:     

  • is er om trots op het vak van schoolleider te zijn;

  • neemt met een duidelijke stem deel aan het publieke debat over onderwijs en oefent invloed uit op beleid en politiek in samenspel met bestuurders, ieder vanuit de eigen rol;

  • ontwikkelt zich en heeft zelf de regie over de richting van die ontwikkeling, hoe het beroep zich ontwikkelt (beroepsstandaard) en welke kwaliteit wordt nagestreefd; 

  • vormt een netwerk dat samen leert;

  • steunt elkaar;

  • staat sterk(er) in het zorgdragen voor goede condities, juiste begeleiding en de benodigde randvoorwaarden om het beroep goed uit te oefenen (waaronder de arbeidsvoorwaarden en cao);

  • zorgt ervoor dat het schoolleiderschap een aantrekkelijk beroep blijft zodat er ook in de toekomst voldoende schoolleiders zijn.

Op weg naar een platform om de beroepsgroep te versterken

Jezelf verder ontwikkelen, elkaar inspireren, bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en je gezamenlijk hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn: die mogelijkheden biedt een nieuw schoolleidersplatform, met als doel schoolleiders te faciliteren hun beroepsgroep continu te versterken op zowel individueel als collectief niveau.

Wat kan een schoolleidersplatform voor mij betekenen?

Een schoolleidersplatform is er om jou een plek te bieden:

  • waar je andere schoolleiders kunt ontmoeten om te leren van elkaar, en waar je met diverse tools via één loket op overzichtelijke en laagdrempelige wijze richting kunt geven aan jouw leiderschap en professionele ontwikkeling. Dit zodat je steeds in staat bent in te spelen op de veranderende rol van de schoolleider en goed leiding te geven ten behoeve van goed onderwijs.

Een voorbeeld van de invulling hiervan is de bundeling van relevante evenementen, nieuws en opleidingsmogelijkheden waardoor het platform een startpunt van jouw professionele ontwikkeling kan worden.

Wat kan ik op een schoolleidersplatform bijdragen voor mijn eigen positie en de beroepsgroep van schoolleiders?

Een schoolleidersplatform is er om jou een plek te bieden:

  • waar je input geeft over onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling zodat de VO-raad zich hard kan maken voor landelijk beleid dat in de praktijk effectief en uitvoerbaar is. Met dit beleid kan jij vervolgens op jouw school ook weer beter uit de voeten.
  • waar je input geeft over de door jou benodigde arbeidsvoorwaarden en professionele ruimte. Zo kan de VO-raad de belangen van schoolleiders beter behartigen zodat je beter in staat bent jouw werk goed uit te voeren en we tegelijkertijd bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep.

Op dit moment kun je je input over de ontwikkelingen van een platform al geven via het Schoolleiderspanel!

Er zijn daarnaast diverse mogelijkheiden om je mening te geven over beleid dat gaat over (de toekomst van het) schoolleiderschap! Ga hiervoor naar het subonderwerp Praat en denk mee over beleid binnen Onderwerpen: Schoolleiders.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

De eerste stap die we gezamenlijk hebben gezet is het bundelen van alle relevante informatie voor schoolleiders. Je vindt dit overzicht bij Onderwerpen: Schoolleiders.

Hoe organiseren we dat?

Het schoolleidersplatform is een initiatief van Schoolleidersregister VO (SRVO) en de VO-raad en wordt ontwikkeld voor en door schoolleiders.

VO-raad en SRVO werken hierin onder andere samen met Schoolleiders voor de Toekomst.

Wie is wie?

Er zijn enkele schoolleiders nauw betrokken bij de ontwikkeling van een schoolleidersplatform. We stellen hen graag aan je voor!


Marieke van Tienhoven, interim schoolleider

Thema: creëren van digitale functionaliteiten in een portaal

Persoonlijke drijfveer: "Als schoolleiders beïnvloeden we (direct en indirect) de manier waarop jonge mensen hun wereld zien en hun weg daarin vinden. Daarom doen schoolleiders er echt toe!”  Lees meerMelanie Brandenburg, directeur Vonk (vmbo en mbo), Alkmaar
Thema: versterken van overlegstructuren in de regio's

Persoonlijke drijfveer: “Ik vind het ontzettend leuk om te leren en te ontwikkelen, daarbij ambities te formuleren en deze vervolgens met elkaar te realiseren!”  Lees meerJan van der Meij, directeur Alma College, Almelo

Thema: bouwen aan een sterke beroepsgroep 

Persoonlijke drijfveer: "Ik geniet van het leidinggeven aan verandering en verken graag nieuwe mogelijkheden, door tegelijkertijd aan verschillende (ontwerp)vraagstukken te werken. Een sterke beroepsgroep vormen is van meerwaarde voor ons allemaal.”  Lees meerMarit van Daal, teamleider vwo bovenbouw, De Breul, Zeist

Thema: stimuleren van professionele ontwikkeling van schoolleiders

Persoonlijke drijfveer: “Schoolleider is echt een baan die veel van je vraagt, maar ik zou niets anders willen. Ik vind het een voorrecht om elke dag leiding te mogen geven aan de ontwikkeling van mensen en het onderwijs.”  Lees meerHarald Huijssoon - locatiedirecteur Bonhoeffer College, Enschede 
Thema: verstevigen van positie en arbeidsvoorwaarden van schoolleiders

Persoonlijke drijfveer: “Als schoolleider houd je veel ballen in de lucht en heb je met de school een grote maatschappelijke betrokkenheid te vervullen, dat past bij me. Schoolleiders doen er toe! Vanuit authentiek verbindend leiderschap werk ik elke dag aan de groei van leerlingen én collega's, met enorm veel plezier!”  Lees meerRonald Schaefer - plaatsvervangend rector Corlaer College, Nijkerk
Thema: bijeenbrengen van verschillende bewegingen rondom sectorontwikkeling

Persoonlijke drijfveer: "Op jonge leeftijd wilde ik al bijdragen aan een betere wereld en die drive voel ik na 25 jaar werken in het onderwijs nog steeds! Schoolontwikkeling hangt sterk af van de leiders van de school en leiderschap is een vak. Nelson Mandela zei het mooi: 'Education is the most powerful weapon to develop the world.' ” ​ Lees meer