Alle projecten

Project

Schoolleidersplatform

Wil je jezelf als schoolleider verder ontwikkelen, elkaar inspireren, bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en je gezamenlijk hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn? Die mogelijkheden biedt een nieuw schoolleidersplatform dat ontwikkeld wordt door en voor schoolleiders, op initiatief van de VO-raad en het Schoolleidersregister VO (SRVO).

Over een schoolleidersplatform

Samen voor sterk schoolleiderschap

Met de waardevolle input van enthousiaste schoolleiders bouwen we als VO-raad, SRVO en diverse andere partijen aan een goede toekomst. Samen voor sterk schoolleiderschap, noemen we dat!

Noortje Schadenberg Directeur Schoolleidersregister VO (SRVO)

Een sterke beroepsgroep van schoolleiders

Leidinggeven aan de realisatie van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van meerdere leidinggevenden binnen de school: van team- en afdelingsleider tot eindverantwoordelijk directeur tot bestuurder. Schoolleiders hebben een sleutelrol binnen de schoolorganisatie waarin zij de omstandigheden creëren waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed onderwijs voor elke leerling vraagt dus om goede schoolleiders: vandaag maar ook morgen en de komende jaren. Daarom is het van belang dat de positie en rol van de schoolleider als individu, maar ook de beroepsgroep als geheel versterkt wordt.

Waarom is een sterke beroepsgroep belangrijk?

Een sterke beroepsgroep:     

  • is er trots op schoolleider te zijn;  

  • neemt met een duidelijke stem deel aan het publieke debat over onderwijs en oefent invloed uit op beleid en politiek in samenspel met bestuurders, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden;  

  • ontwikkelt zich en heeft zelf de regie over de richting van die ontwikkeling, hoe het beroep zich ontwikkelt (beroepsstandaard) en welke kwaliteit wordt nagestreefd;  

  • vormt een netwerk dat samen leert;  

  • steunt elkaar;  

  • staat sterk(er) in het zorgdragen voor goede condities, juiste begeleiding en de benodigde randvoorwaarden om het beroep goed uit te oefenen (waaronder arbeidsvoorwaarden en cao) en  

  • zorgt ervoor dat het schoolleiderschap een aantrekkelijk beroep blijft zodat er ook in de toekomst voldoende schoolleiders zijn.   

Op weg naar een platform om de beroepsgroep te versterken

Jezelf verder ontwikkelen, elkaar inspireren, bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en je gezamenlijk hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn: die mogelijkheden biedt een nieuw schoolleidersplatform, met als doel schoolleiders te faciliteren hun beroepsgroep continu te versterken op zowel individueel als collectief niveau.

Wat beogen we met een schoolleidersplatform?

Dit platform beoogt:  

  • jou een plek te bieden waar je via één loket en op overzichtelijke en laagdrempelige wijze richting geeft aan jouw leiderschap en professionele ontwikkeling, zodat je steeds in staat bent goed leiding te geven en in te spelen op de veranderende rol van de schoolleider ten behoeve van goed onderwijs; 

  • jou een plek te bieden waar jij input geeft over onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling zodat de VO-raad zich samen met andere partijen hard kan maken voor landelijk beleid dat in de praktijk effectief en uitvoerbaar is. Met dit beleid kan jij vervolgens op jouw school ook weer beter aan de slag en wordt de uitvoering van jouw vak net iets gemakkelijker;

  • jou een plek te bieden waar je input geeft over de door jou benodigde arbeidsvoorwaarden en professionele ruimte. Zo kan de VO-raad de belangen van schoolleiders beter behartigen zodat je beter in staat bent jouw werk goed uit te voeren en waarmee we tegelijkertijd bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep.  

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

De eerste stap die we gezamenlijk hebben gezet is het bundelen van alle relevante informatie voor schoolleiders. Je vindt dit overzicht bij Onderwerpen: Schoolleiders.

Er zijn diverse mogelijkheiden om je mening te geven over beleid dat gaat over (de toekomst van het) schoolleiderschap! Ga hiervoor naar het subonderwerp Praat en denk mee over beleid binnen Onderwerpen: Schoolleiders.

Hoe organiseren we dat?

Het schoolleidersplatform is een initiatief van Schoolleidersregister VO (SRVO) en de VO-raad en wordt ontwikkeld voor en door schoolleiders.

VO-raad en SRVO werken hierin samen met de NVS en Schoolleiders voor de Toekomst.

Wie is wie?

Er zijn enkele schoolleiders nauw betrokken bij de ontwikkeling van een schoolleidersplatform. We stellen hen graag aan je voor.

 

Melanie Brandenburg - directeur Vonk (vmbo en mbo), Alkmaar
Thema: overlegstructuren in de regio's 

Persoonlijke drijfveer: “Ik vind het ontzettend leuk om te leren en te ontwikkelen, daarbij ambities te formuleren en deze vervolgens met elkaar te realiseren!”  Lees meerJan van der Meij - directeur Het Erasmus, Almelo en kwartiermaker en toekomstig directeur Alma College

Thema: bouwen aan een sterke beroepsgroep 

Persoonlijke drijfveer: "Ik geniet van het leidinggeven aan verandering en verken graag nieuwe mogelijkheden, door tegelijkertijd aan verschillende (ontwerp)vraagstukken te werken. Een sterke beroepsgroep vormen is van meerwaarde voor ons allemaal.”  Lees meerMarieke van Tienhoven - afdelingsleider havo bovenbouw (interim), Christelijk Lyceum Veenendaal
Thema: digitale functionaliteiten in een portaal 

Persoonlijke drijfveer: "Als schoolleiders beïnvloeden we (direct en indirect) de manier waarop jonge mensen hun wereld zien en hun weg daarin vinden. Daarom doen schoolleiders er echt toe!”  Lees meerHarald Huijssoon - locatiedirecteur, Bonhoeffer College, Enschede 
Thema: positie en arbeidsvoorwaarden van schoolleiders 

Persoonlijke drijfveer: “Als schoolleider houd je veel ballen in de lucht en heb je met de school een grote maatschappelijke betrokkenheid te vervullen, dat past bij me. Schoolleiders doen er toe! Vanuit authentiek verbindend leiderschap werk ik elke dag aan de groei van leerlingen én collega's, met enorm veel plezier!”  Lees meerMarit van Daal - teamleider vwo bovenbouw, De Breul, Zeist

Thema: professionele ontwikkeling van schoolleiders 

Persoonlijke drijfveer: “Schoolleider is echt een baan die veel van je vraagt, maar ik zou niets anders willen. Ik vind het een voorrecht om elke dag leiding te mogen geven aan de ontwikkeling van mensen en het onderwijs.”  Lees meer