Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
VO-congres 2019

Sprekers VO-congres

Jaarrede Paul Rosenmöller en keynote Eveline Crone

paul rosenmoller aan het woordTraditioneel trappen we af met de jaarrede van voorzitter Paul Rosenmöller, gevolgd door een keynote van Eveline Crone. Zij is het hoofd van een van ’s werelds meest vooraanstaande onderzoekscentra op het gebied van hersenen en ontwikkeling en dé specialist puberhersenen. Daarnaast is ze auteur van verschillende wetenschapsboeken gebaseerd op haar onderzoeken naar menselijke cognitie en gedrag van kinderen en adolescenten. Van haar bekendste boek ‘Het puberende brein’ uit 2008 verscheen eind vorig jaar een geheel herziene en uitgebreide 37ste editie. Crone is betrokken bij de vorig jaar gelanceerde jongerenwebsite kijkinjebrein.nl. Op het congres verbindt ze wetenschappelijke kennis over de werking van het brein aan de vraag hoe we het onderwijs betekenisvoller kunnen maken.

Beatriz Pont en broers Ex: Wat gebeurt er eigenlijk in andere landen rond curriculumontwikkeling?

Beatriz PontMomenteel wordt binnen Curriculum.nu gewerkt aan een herziening van het onderwijsaanbod. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen om goed toegerust te zijn voor de samenleving van morgen. Nederland staat niet alleen, wereldwijd krijgen scholen te maken met het grondig actualiseren van hun onderwijsprogramma. Welke waardevolle lessen vallen er te trekken uit curriculumherzieningen in andere landen? Beatriz Pont heeft er binnen OESO onderzoek naar gedaan.

Direct na haar betreden de broers Erik, leraar, en Luuk, journalist, het podium. Zij zijn in het schooljaar 2017-2018 met een bus van Finland naar Singapore gereden. Twee van de best gewaardeerde OESO-landen op het gebied van onderwijs. Maar zo ver als de landen uit elkaar liggen, zo verschillend is het onderwijs. Dat bracht hen er toe om meer landen te bezoeken waar het onderwijssysteem ingrijpende veranderingen doormaakt, met de vraag: wat kunnen we ervan leren?

Andere sprekers

Thijs Homan, hoogleraar Implementation and Change Management aan de Open Universiteit, komt spreken over verandering; niet hoe het moet maar hoe het gaat. Niet van tevoren plannen maken en strategieën bedenken, maar accepteren dat dingen simpelweg ontstaan en je er hooguit achteraf chocola van kunt maken: is zijn boodschap. Homan biedt een volledig andere kijk op wat eerst heel ‘logisch’ leek.

Dolf van den Berg, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit, en Marjo van IJzendoorn, rector van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College, nemen ons op een bijzondere maar rake manier mee naar een nieuw onderwijssysteem zonder jaarklassen en zonder gepersonaliseerd onderwijs. Onderwijs dat stoelt op ontwikkelingsgericht onderwijs in een blijvende dialoog.

Docent Arjan van der Meij en Astrid Poot, directeur en oprichter van Stichting Lekkersamenklooien, gaan op zoek naar de noodzakelijkheid van maakonderwijs, naar wat een leerling nodig heeft om maker te worden en wat daarvoor nodig is.

En ook is er weer een gevarieerd workshopprogramma…

U kunt het aanbod aan workshops op de programmapagina bekijken.

En verder…

  • Laten leerlingen in het makerslab zien hoe zij met lego, robots en andere techniek bouwen aan hun 21e eeuwse vaardigheden;
  • Ontmoet u op het balkon van de markt leraren en schoolleiders van de ontwikkelscholen van Curriculum.nu;
  • Maken wij u op het VO-plein wegwijs over de ondersteuning die de VO-raad biedt bij het realiseren van uw onderwijsdoelstellingen.
     

Slotoptreden: Jaap Bressers

Dit jaar verzorgt Jaap Bressers het slotoptreden. Door een duikongeluk raakte hij in 2005 verlamd en werd hij noodgedwongen na te denken over omgaan met veranderingen. Hij weet dus waar hij het over heeft en kan dan ook als geen ander zijn publiek raken en vermaken. Met een inspirerend optreden zet hij mensen aan het denken over hun eigen toegevoegde waarde, kracht en mogelijkheden. Een optreden vol humor en emotie dat nog lang doorwerkt.

Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met SLO en Curriculum.nu. Partners VO-congres: 

logo's partners

banner srvo