Praktijk & ondersteuning

Schoolleiders en bestuurders kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat ICT en digitaal lesmateriaal (meer) worden ingezet op hun school, om zo de ambities rondom eigentijds onderwijs en/of maatwerk te realiseren. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT biedt ondersteuning op dit vlak.

Visie en plan van aanpak

Ten eerste is het belangrijk dat bestuurders en schoolleiders een visie ontwikkelen op ICT en digitaal lesmateriaal. Wat wil de school concreet bereiken met de inzet ervan en sluit dit aan bij de schoolambities? En welke ICT-producten zijn dan nodig? Vervolgens kan een plan van aanpak worden opgesteld voor de inkoop van ICT en digitaal lesmateriaal en de toepassing ervan in de klas.

Kennisnet biedt vanuit het Doorbraakproject ondersteuning op dit vlak. Zo vindt u op Kennisnet.nl hulpmiddelen voor het bepalen van de stand van zaken rondom ICT op uw school, het formuleren van uw visie en het opstellen van een plan van aanpak. Ook vindt u hier instrumenten en tips die helpen bepalen welke devices, internetconnectie etc. het beste bij uw school(ambities) passen.

Inkoop

Schoolleiders en bestuurders kunnen daarnaast door goed inkoopbeleid te voeren eraan bijdragen dat de juiste en voldoende ICT-middelen en digitaal lesmateriaal beschikbaar zijn binnen de school. Belangrijk hierbij is dat zij een goed overzicht hebben van het aanbod en in hoeverre dit voldoet aan hun wensen en kwaliteitseisen, en kennis hebben van de inkoop- en aanbestedingsregels. Dit helpt vaak ook om tot een goede prijs te komen, wat weer betekent dat ze meer kunnen afschaffen binnen hun (vaak beperkte) budget.

Voor ondersteuning op het gebied van inkoop kunt u terecht bij de aanbestedingsadviesraad. Daarnaast kunt u in uw marktuitvraag naar contentleveranciers, distributeurs en leveranciers van educatieve software gebruikmaken van het Programma van Eisen (PvE) leermiddelen. Daarin zijn de wensen en eisen van de sectoren po en vo gebundeld. Verder ontwikkelt Kennisnet in opdracht van de VO-raad en de PO-Raad een set aan inkoopvoorwaarden, die scholen richting de markt kunnen gebruiken bij de inkoop van ICT-producten en -diensten.

Tot slot heeft het scholenveld zich zelf verenigd in verschillende initiatieven. Zo is er de inkoopcoöperatie SIVON, waarin scholen de krachten bundelen op het gebied van leermiddelen, informatiebeveiliging en privacy (IBP) en connectiviteit. In Stichting VO-content werken scholen samen om digitaal lesmateriaal te ontwikkelen dat beschikbaar wordt gesteld in het open domein.

Vanuit het Doorbraakproject wordt ook gewerkt aan een etalage waarin digitaal lesmateriaal (in willekeurige volgorde) wordt getoond en aan een vergelijkingsinstrument leermiddelen, waarmee docenten, schoolleiders en schoolbesturen leermiddelen met elkaar kunnen vergelijken.

Ten slotte willen we u specifiek wijzen op de brochure 'Slim ICT inkopen in het onderwijs', met tips om tot een goede voorbereiding van het inkoopproces, en zo tot goede inkoop, te komen.

Toepassing in de klas

Ten slotte kunnen schoolleiders- en bestuurders eraan bijdragen dat docenten de ICT-middelen en het digitale lesmateriaal meer en op een goede manier toepassen in de klas. Zo is het belangrijk dat zij docenten meer betrekken bij het leermiddelenbeleid en hen stimuleren en de mogelijkheid bieden om zich te professionaliseren op het vlak van ICT en digitaal lesmateriaal. Het programma Stap2 van de VO-raad ontwikkelde daartoe de handreiking ‘Versterken ICT-vaardigheden en e-didactiek’.

Binnen het project Leerling2020, dat door Schoolinfo wordt uitgevoerd in het kader van het Doorbraakproject, werkt een aantal scholen daarnaast in Leerlabs aan vragen rondom gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. De opbrengsten hiervan worden gedeeld op Leerling2020.nl; als schoolleider of bestuurder kunt u uw leraren hierop wijzen. Daarnaast deelt ook Kennisnet op zijn website relevante informatie over het efficiënt en effectief inzetten van digitaal lesmateriaal.

Senior beleidsadviseur Digitalisering, Privacy en Informatiemanagement (DPI)

Roel van Hulten

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Beleidsadviseur examinering, leesonderwijs en nieuwe leerweg

Tes Schmeink

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2