Standpunt & lobby

Scholen die ICT en digitaal lesmateriaal (meer) willen inzetten om leerlingen goed, eigentijds onderwijs en maatwerk te bieden, lopen hierbij nog tegen een aantal belemmeringen aan. De VO-raad verzoekt het kabinet met klem om de wet- en regeling zo aan te passen dat deze belemmeringen worden weggenomen, en hiervoor de benodigde investeringen te doen.

De belangrijkste inzet van de VO-raad richting kabinet:

Erken tablets en laptops als leermiddelen

De VO-raad wil dat het kabinet structureel regelt dat tablets en laptops erkend worden als leermiddelen, zodat scholen voldoende middelen ontvangen om ze aan te kunnen schaffen en in te zetten. 

Gelijk btw-tarief voor digitaal en papieren lesmateriaal

De VO-raad blijft verder benadrukken dat voor digitaal lesmateriaal – net als voor papieren lesmateriaal – het btw-tarief van 6% zou moeten gelden. Op dit moment geldt een tarief van 21%, waardoor de aanschaf van digitaal lesmateriaal erg duur is voor scholen. Het budget dat zij vanuit de overheid ontvangen voor leermiddelen (306,88 euro per leerling) is hiervoor niet toereikend. Al in 2012 stuurde de VO-raad samen met andere organisaties een brief hierover naar toenmalig minister van Bijsterveldt. In 2014 kwam dit onderwerp wederom ter sprake in de Kamer. Toenmalig staatssecretaris Dekker gaf toen aan dat een oplossing voor dit probleem in Brussel gezocht dient te worden, aangezien dit een Europese regel betreft.

Begin oktober 2018 heeft de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt dat het mogelijk maakt voor de lidstaten om het btw-tarief voor in elk geval digitale publicaties zoals e-books te verlagen. De VO-raad pleit er richting kabinet voor om de Nederlandse wetgeving zo aan te passen dat ook digitale leermiddelen onder het verlaagde btw-tarief gaan vallen. Inmiddels is uit het Belastingplan 2020 duidelijk geworden dat het kabinet het btw-tarief op digitaal lesmateriaal wil verlagen naar 9%.

De VO-raad pleit verder ook voor een herijking van het budget dat scholen ontvangen voor leermiddelen, zodat het budget aansluit bij de eisen die worden gesteld aan eigentijds onderwijs.

Alle scholen toegang tot snel internet

Ruim een derde van de vo-schoollocaties beschikt nog niet over een snelle, schaalbare en betaalbare internetverbinding (glasvezel). Vaak ontbreekt een dergelijke verbinding in de regio, of zijn de hoge kosten om de verbinding door te trekken naar de school een obstakel. De VO-raad zet zich ervoor in dat er in 2019 een betaalbaar aanbod van glasvezel is voor alle scholen. Hiervoor is een éénmalige investering in de aanlegkosten nodig van 65 miljoen euro en voor de bijkomende wifi-voorzieningen in de scholen een investering van 23 miljoen euro. In januari 2017 werd bekend dat het kabinet hier 5,5 miljoen euro voor vrijmaakt. De  VO-raad is blij dat dit onderwerp op de politieke agenda is gekomen, maar benadrukt tegelijkertijd dat meer geld nodig is.

Docenten ICT-vaardig

De VO-raad wil dat het kabinet realiseert dat er binnen de lerarenopleidingen meer aandacht komt voor de ict-vaardigheden van leraren, zodat zij als zij de school binnenkomen voldoende actuele kennis hebben van ICT en digitale leermiddelen, en dit op een efficiënte manier kunnen inzetten in de les. 

Senior beleidsadviseur Digitalisering, Privacy en Informatiemanagement (DPI)

Roel van Hulten

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2