Praktijk & ondersteuning

In 2017 en 2018 hebben dertig vo-scholen deelgenomen aan de pilot Recht op maatwerk. De resultaten van de pilot zijn bekend.

Met de pilot 'Recht op maatwerk' hebben de VO-raad, het ministerie van OCW en scholierenorganisatie LAKS onderzocht hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk kan worden vormgegeven en wat het leerlingen oplevert. De resultaten van de pilot zijn opgenomen in het Magazine maatwerk ervaringen uit de pilot.

Naslagwerk

De pilot Recht op maatwerk heeft een vervolg gekregen binnen het programma Voortgezet Leren wat de VO-raad samen met Schoolinfo uitvoert.