Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
Volgens de regeling functiemix moesten vo-scholen op 1 oktober 2014 een bepaald (hoger) percentage leraren in de salarisschalen LC en LD in dienst hebben. De meeste scholen hebben de voor hen gestelde functiemixdoelen (grotendeels) behaald. Scholen die de doelen nog niet hebben gerealiseerd, dienen dit alsnog te doen.

Bij het realiseren van de doelstellingen die voor hen gelden, kunnen scholen gebruikmaken van de beschikbare informatie en ondersteuning op de website functiemix.nl.

Aandeel LD-functies voor vmbo-leraren

Uit onderzoek blijkt dat het aandeel LD-functies voor vmbo-leraren nog achterblijft bij de streefpercentages van de functiemix. In opdracht van de VO-raad, OCW, CNV Onderwijs, FvOv en de AOb onderzocht SEO Economisch Onderzoek wat hiervan de oorzaken zijn en wat scholen en schoolbesturen hieraan kunnen doen. In het eindrapport 'Op zoek naar LD-functies in het vmbo' wordt een aantal aanbevelingen gedaan om tot meer vmbo-leraren met een LD-functie te komen.

Senior beleidsadviseur bedrijfsvoering (bekostiging, functiemix, huisvesting)

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2