Praktijk & ondersteuning

Bij het voorkomen en aanpakken van polarisatie, radicalisering en extremisme kunnen scholen ondersteuning krijgen vanuit diverse organisaties.
  • Het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) biedt professionals uit het jeugddomein ondersteuning bij vraagstukken over polarisatie, extremisme en radicalisering.
  • De Tool Triggerfactoren radicalisering helpt professionals inzicht te krijgen in welke triggerfactoren er zijn en wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Per doelgroep staat praktisch advies over wat je als professional kunt doen.
  • Op de pagina Radicalisering (themapagina) van Stichting School & Veiligheid vinden scholen informatie en een overzicht van relevante publicaties en trainingen/bijeenkomsten (van henzelf en andere organisaties). Specifiek wijzen we u op de training ‘Van Zij naar Wij’. Voor advies kunnen scholen terecht bij de helpdesk van de stichting. Indien nodig kan de helpdesk gratis schoolondersteuning op instellingsniveau arrangeren.
  • Ouders, leerlingen, docenten, vertrouwenspersonen, directies en besturen kunnen melding doen bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie als zich rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van onder meer psychisch en fysiek geweld, discriminatie of radicalisering. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en biedt zo nodig advies.
  • Verschillende gemeenten bieden ondersteuning rondom het voorkomen en aanpakken van radicalisering. Informeer bij uw eigen gemeente naar de ondersteuningsmogelijkheden.

Daarnaast willen we u wijzen op een aantal interessante artikelen: