Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
(Sociale) veiligheid
Bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering kunnen scholen ondersteuning krijgen vanuit diverse organisaties.
  • Het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) biedt professionals uit het jeugddomein ondersteuning bij vraagstukken over polarisatie, extremisme en radicalisering.
  • Op de themapagina radicalisering van Stichting School & Veiligheid vinden scholen informatie en een overzicht van relevante publicaties en trainingen/ bijeenkomsten (van henzelf en andere organisaties). Specifiek wijzen we u op de ‘Onderwijsaanpak Sociale veiligheid en radicalisering in de school’ (training op maat voor scholen en docenten). Voor advies kunnen scholen terecht bij de helpdesk van de stichting. Indien nodig kan de helpdesk gratis schoolondersteuning op instellingsniveau arrangeren.
  • Ouders, leerlingen, docenten, vertrouwenspersonen, directies en besturen kunnen melding doen bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie als zich rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van onder meer psychisch en fysiek geweld, discriminatie of radicalisering. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en biedt zo nodig advies.
  • Verschillende gemeenten bieden ondersteuning rondom het voorkomen en aanpakken van radicalisering. Informeer bij uw eigen gemeente naar de ondersteuningsmogelijkheden.

Daarnaast willen we u wijzen op een aantal interessante artikelen: