Praktijk & ondersteuning

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van passend onderwijs.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is één van de thema’s ‘Passend onderwijs in en om de school’. U vindt hier verschillende documenten, praktijkvoorbeelden en veel gestelde vragen en antwoorden.

Daarnaast ontwikkelde het steunpunt samen met CNV Onderwijs, de AOb, het NJi, NVS-NVL en een aantal scholen en samenwerkingsverbanden de scan Passend Onderwijs. Met het invullen van deze scan krijgen scholen inzicht in de stand van zaken wat betreft passend onderwijs. De scan kan worden ingevuld door iedereen die op professionele manier betrokken is bij onderwijs en leerlingen. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden: de scan geeft een helder totaalbeeld van de huidige situatie op school. De uitkomst van deze scan geeft aanknopingspunten voor gesprekken, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van passend onderwijs.