Standpunt en lobby

De VO-raad zet in op onderstaande punten:
  • Vmbo- en mbo-scholen krijgen voldoende ruimte van de minister om regionaal meer structureel samen te werken en gezamenlijke leerroutes aan te bieden, gericht op het behalen van een startkwalificatie.
  • Voor de toelating tot het mbo wordt voor het eerst per 1 april 2017 een landelijk aanmeldmoment ingevoerd. Dit is een voorstel dat de VO-raad samen met de MBO Raad heeft gedaan in de gezamenlijke bestuurlijke werkagenda en dat door de minister is overgenomen.
  • Specifieke voorwaarden en regelgeving die nu aan pilots en experimenten vmbo-mbo worden gesteld, worden afgeschaft of tot een minimum beperkt. 
  • Vmbo’ers uit de basisberoepsgerichte leerweg die moeite hebben met taal en rekenen houden uitzicht op het behalen van een startkwalificatie op mbo2-niveau. Voor deze groep pleit de VO-raad voor diagnostische toetsen in plaats van selectieve eindtoetsen. 
  • De overheid stimuleert regionaal overleg tussen vmbo en mbo.
  • Er komt een eenvoudigere kwalificatiestructuur in het mbo (bredere programma’s) en vmbo’ers kunnen bij alle roc’s in domeinen (breed eerste jaar) instromen.