Praktijk & ondersteuning

Er lopen pilots voor een indicator Doorstroom, waarmee scholen zelf (delen van) doorstroomcijfers van (oud-)leerlingen kunnen inzien en analyseren. Waar komen leerlingen terecht en hoe doen ze het in bijvoorbeeld het mbo? De indicator wordt ontwikkeld door Vensters voor Verantwoording.

Bekijk ook de ondersteuning van de VO-raad op het gebied van werken met doorstroomdata.

Er is ook een kaart met een overzicht van samenwerking tussen vo en mbo. De pointers geven de hoofdvestigingen aan van de roc's, aoc's en vakscholen.

kaart met samenwerking tussen mbo en vo

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2