Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
(Sociale) veiligheid

Voor ondersteuning bij het voorkomen en aanpakken van geweldsincidenten, verwijst de VO-raad scholen naar de pagina over agressie en geweld van de Stichting School & Veiligheid

Daarnaast staan in de Arbocatalogus-VO van Voion afspraken die werknemers- en werkgeversorganisaties in het vo hebben gemaakt over de aanpak van agressie tegen onderwijspersoneel, tips en schoolvoorbeelden. Ook heeft Voion de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO ontwikkeld. Deze website bevat een uitgebreide lijst van trainingen voor werknemers in het vo gericht op het omgaan met agressie en geweld. De trainingen zijn beoordeeld door een deskundigenpanel op geschiktheid voor het vo.

De website Agressievrijwerk.nl biedt ondersteuning op het vlak van geweld specifiek tegen personeel.