Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
(Sociale) veiligheid
Hoe te handelen als zich een ernstige gebeurtenis voordoet waar leerlingen en/of leraren bij betrokken zijn? En hoe kunnen scholen zich hierop voorbereiden?

Voor ondersteuning op dit vlak verwijst de VO-raad u naar de themapagina Calamiteiten van Stichting School & Veiligheid, waarop relevante informatie en publicaties zijn gebundeld. Ook vindt u hier de contactgegevens van de helpdesk van Stichting School & Veiligheid, waar u in geval van een calamiteit terecht kunt voor advies. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan de helpdesk in overleg met de school een adviseur van het calamiteitenteam – bestaande uit crisis- en onderwijsexperts – kosteloos (8 uur) op locatie inzetten. 

Specifiek willen u daarnaast wijzen op de nieuwe 'Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs' van SSV.

Als zich een calamiteit voordoet kunt u ook een vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen. Bij bedreigingen kunt u direct contact opnemen met het Nationaal Crisiscentrum van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).