Praktijk & ondersteuning

Hoe te handelen als zich een (ernstig) incident voordoet waar leerlingen en/of leraren bij betrokken zijn? Hoe kunnen scholen zich hierop voorbereiden? En hoe kan dit soort incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen?

Voor ondersteuning op dit vlak verwijst de VO-raad u naar Stichting School & Veiligheid. Op hun themapagina 'Agressief gedrag' en themapagina 'Calamiteiten' zijn relevante informatie en publicaties gebundeld. Ook vindt u hier de contactgegevens van de helpdesk van Stichting School & Veiligheid, waar u in geval van een calamiteit terecht kunt voor advies. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan de helpdesk in overleg met de school een adviseur van het calamiteitenteam – bestaande uit crisis- en onderwijsexperts – kosteloos (8 uur) op locatie inzetten.

Als zich een calamiteit voordoet kunt u ook een vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen. Bij bedreigingen kunt u direct contact opnemen met het Nationaal Crisiscentrum van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).