Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Internationalisering
De VO-raad wil scholen stimuleren om internationalisering in te bedden in het onderwijscurriculum, en ondersteunt hen op dit vlak.

Hierbij wordt samengewerkt met Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Op de website van Nuffic kunnen scholen inspiratie opdoen over mogelijke internationaliseringsactiviteiten, zoals het organiseren van goed taalonderwijs/tweetalig onderwijs, gastlessen door internationale studenten en docenten en uitwisselingsprogramma's en online contacten met leerlingen uit verschillende landen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van dashboards waar internationalisering op scholen in kaart is gebracht.

Recentelijk heeft Nuffic een netwerk voor scholen rond internationalisering opgericht: het Global Citizen Network. Binnen dit netwerk kunnen scholen kennis en ervaringen uitwisselen, en gebruikmaken van ondersteuning vanuit Nuffic. Verder biedt Nuffic ook de Nuffic Academy, waar scholen modules en trainingen over internationalisering kunnen volgen.

Ook Erasmus+ biedt ondersteuning rond intercultureel onderwijs. Hiervoor is onder meer een toolbox (o.a. in Engels) beschikbaar.

Lees ter inspiratie verder de online magazines over het internationaliseren van het onderwijs.

Subsidie

Er zijn ook diverse mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor internationaliseringsactiviteiten. Zo kunnen scholen via het Europese subsidieprogramma Erasmus+ subsidie aanvragen voor leerlingenuitwisselingen en partnerschappen met scholen in andere landen. De eerstvolgende deadline hiervoor is eind maart 2019.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de ‘Subsidieregeling internationalisering po en vo’ (IPV-regeling), waarbij subsidie onder meer kan worden ingezet voor curriculumontwikkeling of voor samenwerking of uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2