Wat speelt er?

Steeds meer scholen experimenteren met vormen van het organiseren van onderwijs zodat er meer maatwerk kan worden geboden.

Een voorbeeld is de regeling versneld of verrijkt vwo. In het schooljaar 2016-2017 bieden 24 scholen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan. Daarnaast mag een aantal van deze scholen hun zesjarige vwo-traject verrijken met extra programmaonderdelen, zoals extra vakken, stages en masterclasses.

De VO-raad is positief over deze nieuwe mogelijkheden voor scholen. Zij krijgen hiermee meer ruimte om de schoolloopbaan van leerlingen flexibeler in te richten en leerlingen uitdagend onderwijs op maat te bieden.