Praktijk & ondersteuning

De VO-raad richtte in 2012 het Steunpunt Passend Onderwijs VO op. Het steunpunt informeert, adviseert en ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij de invoering van passend onderwijs.

Het steunpunt biedt kosteloos ondersteuning aan in de vorm van een workshop- en trainingaanbod en deskundige begeleiding op maat. Op de website van het steunpunt vindt u informatie, handreikingen en praktijkvoorbeelden. Bij de helpdesk kunt u terecht met al uw vragen over passend onderwijs. Tot slot zijn er mogelijkheden en financiële middelen voor ondersteuning op maat.

Lees de antwoorden op Veelgestelde vragen over inpassing lwoo en praktijkonderwijs