Wat speelt er?

Scholen worden – mede door onstandvastige en onzekere politieke besluitvorming – in toenemende mate geconfronteerd met risico’s. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn onvoldoende bekostiging vanuit de overheid, incidentele inkomsten die wegvallen, incidenten met een negatief effect op het imago van de school en een onevenwichtige samenstelling van het personeelsbestand.

Om een goede bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit te kunnen blijven garanderen, is het belangrijk dat schoolbestuurders dit soort risico’s goed beheersen. Dit kan via risicomanagement. Hierbij wordt proactief gekeken welke factoren binnen de school spelen die een bepaald risico kunnen veroorzaken en welke gevolgen dit risico kan hebben. Aan de hand hiervan wordt vervolgens bepaald hoe hierop te reageren: welke beheersmaatregelen kan je nemen om te voorkomen dat dit risico daadwerkelijk gaat optreden? En hoeveel buffervermogen heb je nodig in relatie tot de overblijvende risico’s?

De noodzaak van een goede bedrijfsvoering wordt nog pregnanter als de marktpositie van de betreffende scholen minder gunstig wordt, bijvoorbeeld bij sterke concurrentie kan na één incident een school al aanwas kwijtraken en in de financiële problemen komen. Risicomanagement stelt scholen zo in staat op basis van een gestructureerde aanpak risico’s vooraf proactief te beheersen in plaats van ad-hoc achteraf.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2