Praktijk & ondersteuning

De VO-raad ondersteunt scholen bij het in kaart brengen van het studiesucces van hun oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. Hiervoor is er in 2015 en 2016 een pilot 'Werken met doorstroomdata' gehouden.

Lees meer hierover op de pagina 'Doorstroomdata'.

De VO-raad startte en ondersteunde drie leernetwerken 'Werken aan succesvolle doorstroom'. Hierin gingen scholen samen met andere scholen onder begeleiding aan de slag met de doorstroomdata. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe leernetwerken over dit onderwerp kunt u contact opnemen met maatwerk@vo-raad.nl.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2