Standpunt en lobby

De strategische agenda voor hoger onderwijs en onderzoek van minister Bussemaker benadrukt niet alleen maatwerk en flexibiliteit maar heeft ook veel aandacht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De minister stelt 30 miljoen euro beschikbaar om de aansluiting te verbeteren tussen het vo, mbo en hbo en om regionale samenwerking te stimuleren. Dit sluit goed aan bij de plannen uit het sectorakkoord vo voor meer partnerschap in de regio en bij de door VO-raad lopende verkenning naar een bovensectoraal platform LOB voor de aansluiting tussen de onderwijssectoren.

Verbetering matchingsprocedure belangrijk voor maatwerkgediplomeerden

De VO-raad ziet in de verbetering van de matchingsprocedures een belangrijk aangrijpingspunt voor de hogescholen en universiteiten om de leerlingen die binnenkomen met een maatwerkdiploma goed te begeleiden bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding.

De VO-raad is positief over het voorstel voor het afschaffen van de loting bij numerusfixusopleidingen in het hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2017-2018, omdat het toelating tot numerusfixusopleidingen minder laat afhangen van uitsluitend cijfers. Het past ook bij het beleid van het hoger onderwijs om te zorgen voor een goede match tussen student en opleiding door middel van een goede studiekeuzecheck. Wel ziet de VO-raad een toenemende drang van de opleidingen om te selecteren. De VO-raad ziet liever dat leerlingen op basis van een goede matchingsprocedure een advies meekrijgen, maar uiteindelijk zelf kunnen beslissen of ze de opleiding gaan volgen. Daarnaast roept de decentrale selectiemethode de vraag op of sommige studenten door de meer subjectieve selectievormen minder kansen krijgen om toegelaten te worden. 

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2