Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Ook vo-scholen zelf kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een goede opleiding van leraren die hen goed voorbereidt op de praktijk.

Samen opleiden

Het voortgezet onderwijs telt 27 opleidingsscholen en 21 aspirant-opleidingsscholen, die tussen 2015 en 2017 zijn toegetreden tot het bekostigingsstelsel. Ruim 300 scholen (op basis van BRIN-nummers) in het VO maken deel uit van deze 48 bekostigde opleidingsscholen. Enkele partnerschappen hebben de volgende stap in de ontwikkeling van de leraar gezet en verbinden de opleiding tot leraar met de professionele ontwikkeling gedurende de gehele loopbaan. De noodzaak daartoe wordt inmiddels breed onderschreven door politiek, overheid, vo-veld, lerarenopleidingen en de Inspectie van het Onderwijs.

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs rond dit thema.

Begeleiding startende leraren

Daarnaast kunnen scholen – samen met de regionale ho- en wo-lerarenopleidingen – deelnemen aan het project ‘Begeleiding startende leraren vo’. Binnen dit project ontvangen ze subsidie om een driejarig begeleidingsprogramma voor startende leraren uit te voeren. Samen met de lerarenopleidingen dragen ze zo bij aan een goede verdere opleiding en begeleiding van startende leraren na hun initiële opleiding in een doorlopende leerlijn tussen opleiding en praktijk.

Vanuit dit project is ook de Startwijzer VO ontwikkeld: een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Deze scan kan helpen het gesprek over de begeleiding van beginnende leraren en mogelijke verbeteringen op gang te brengen, en biedt handvattten voor deze verbetering.

Meer weten? Zie ook::

Video's praktijkvoorbeelden samen opleiden

Leeratelier: mastertraject voor onderzoekende studenten

Hoe speel je in op de veranderende leerbehoeften van leerlingen? Het Mastertraject Leeratelier van AOS-OMO stelt de leerling centraal en leert studenten om onderwijs op maat te ontwerpen en te verzorgen. Het leeratelier is een leergroep die bestaat uit studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en een groep leraren die al in de praktijk werkzaam zijn. Corry Cocken (coördinator van de academische opleidingsscholen in Noordoost- en in Zuidoost-Brabant) vertel er meer over.

Samen leren met collega’s in een videoclub

In dit traject van het BSL-project Tilburg  leren startende en ervaren leraren van en met elkaar door met elkaar in dialoog te gaan met behulp van videobeelden uit de eigen schoolpraktijk. Leraren bespreken in een veilige, niet-beoordelende omgeving (de videoclub) video-opnamen van eigen lessen. Het traject omvat centrale bijeenkomsten (opstart, training, presentatie en uitwisseling van leerproces/resultaten) en tussentijds videoclubbijeenkomsten in kleine subgroepen.