Standpunt en lobby

Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid vindt de VO-raad het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid hebben om zich via doorstroom en diplomastapeling verder te ontwikkelen. Ook scholen willen leerlingen zoveel mogelijk (gelijke) kansen bieden. Een toelatingsrecht voor leerlingen met een extra vak, zoals de minister voorstelt, kan daaraan bijdragen.

Daarnaast zijn wij blij dat de inspectie in de beoordeling van het bovenbouwsucces een correctiefactor voor doorstroom zal toepassen. Wij hebben ons de afgelopen jaren hiervoor ingezet.

Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor de context waarin het doorstroomrecht wordt ingevoerd. Een extra vak zal niet alle problemen van de huidige gebrekkige programmatische aansluiting oplossen. Een goede programmatische aansluiting en verdergaande flexibilisering van zowel het onderwijs als de examinering in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vinden wij noodzakelijk om de overstap van vmbo-havo en havo-vwo voor leerlingen structureel te verbeteren.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2