Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
In de 'Toelatingscode overstap vmbo naar havo' is opgenomen dat het zorgen voor een goede overgang van vmbo en havo een gedeelde verantwoordelijkheid is van vmbo-scholen en havo-scholen. De VO-raad verwijst u graag naar de ondersteuning die beschikbaar is voor scholen om dit vorm te geven:

 

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2