Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
In de 'Toelatingscode overstap vmbo naar havo' is opgenomen dat het zorgen voor een goede overgang van vmbo en havo een gedeelde verantwoordelijkheid is van vmbo-scholen en havo-scholen. De VO-raad verwijst u graag naar de ondersteuning die beschikbaar is voor scholen om dit vorm te geven:

 

Projectmedewerker VO-academie en Maatwerk, Onderwijsovergangen, LOB, doorstroom-data

Lisanne Westerkamp

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur havo, LOB, overgang vmbo-havo, overgang vmbo-mbo, overgang havo-ho

Michaela Zwaan

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2