Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
De VO-raad wil zijn leden ondersteunen bij het toepassen van (nieuwe) wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van arbeidszaken, onder meer via het bieden van toelichtende informatie.

WWZ

In het document ‘WWZ: wat u moet weten’ vindt u een overzicht van wat met de invoering van de WWZ is gewijzigd t.o.v. eerdere wetgeving. Zie daarnaast de uitgebreide toelichting op een aantal specifieke onderdelen van de WWZ:

En zie ook de veelgestelde vragen aan de Helpdesk VO over de WWZ

WAB

Op 1 januari 2020 wordt de WWZ vervangen door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB bevat een pakket aan maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen. Bekijk het overzicht van alle maatregelen van de WAB.

CAO VO 

Relevante wetgeving die verband houdt met de CAO VO: 

Andere relevante jurisprudentie en juridische uitspraken

Daarnaast houdt de VO-raad voor zijn leden een overzicht van andere relevante jurisprudentie en juridische uitspraken bij:

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2