Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Strategisch HRM en organisatieontwikkeling
Scholen die aan de slag zijn of willen met verdere kwaliteitsverbetering – en hierbij met vragen zitten – kunnen gebruikmaken van opgedane kennis uit wetenschappelijke onderwijsonderzoeken, hun vraag stellen aan de Kennisrotonde en/of zelf samen met wetenschappers een onderzoek uitvoeren.

Beschikbare kennis raadplegen:


Vragen stellen via Kennisrotonde

Scholen kunnen daarnaast hun vraag stellen aan de Kennisrotonde. Dit online loket - dat bestaat uit medewerkers van onder meer het NRO - beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Het antwoord wordt geformuleerd na beknopte analyse van beschikbare literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek.   

Zelf praktijkgericht onderzoek doen

Consortia van wetenschappelijk onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk kunnen subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek om samen een praktijkgericht onderwijsonderzoek (langlopend of kortlopend) uit te voeren. Op dit moment is de vijfde subsidieronde voor korte praktijkgerichte onderwijsonderzoeken geopend

Eind mei 2018 zijn de achttien gehonoreerde onderzoeksprojecten binnen het programma kortlopend praktijkgericht onderzoek bekendgemaakt, die zijn gestart in het schooljaar 2018-2019. In september 2018 volgde de bekendmaking van de 27 gehonoreerde onderzoeksprojecten binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek.