Standpunt & Lobby

De VO-raad zet zich in voor een verdere versterking van strategisch personeelsbeleid (sHRM) en een lerende cultuur in het voortgezet onderwijs. Strategisch personeelsbeleid wordt in het geactualiseerde Sectorakkoord (2018, p.5) beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor de doorlopende leerlijnen van leraren en schoolleiders; voor goed onderwijs en voor de school als aantrekkelijke werk- en leeromgeving.

Op het gebied van strategisch personeelsbeleid gebeurt al veel op scholen, maar er is nog winst te boeken. De VO-raad richt zich op de koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling, in plaats van opzichzelfstaande activiteiten met betrekking tot de vaardigheden van leraren of de samenstelling van het personeelsbestand.

Duurzame inzet

De komende jaren is en blijft in dat licht een duurzame inzet nodig die aansluit bij de uitgangspunten van strategisch personeelsbeleid, zoals die gelden op basis van wetenschappelijke literatuur en uitgangspunten die afgelopen jaren binnen de VO-sector ontwikkeld zijn. 

Meer weten?

In de afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen over strategisch HRM. Onderstaand een greep uit onderzoeken en notities: