Praktijk & ondersteuning

Schoolbesturen en schoolleiders kunnen ondersteuning krijgen bij de verbetering van de onderwijskwaliteit. Zodat afdelingen van het predicaat zwak of zeer zwak afkomen.

Ondersteuning leren verbeteren

Onderwijsadviesbureau Van Beekveld & Terpstra voert in opdracht van het ministerie van OCW het project Leren verbeteren uit. Neem contact op met Van Beekveld & Terpstra voor de mogelijkheden, via telefoonnummer 088-2051600 of website projectlerenverbeteren.nl.

SCAN Kwaliteit en ambitie

De scan ‘Kwaliteit en ambitie’ geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat van de scan is een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen. De scan bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel bevat risicofactoren die een indicatie geven of de kwaliteit van uw onderwijs wel of geen risico loopt.
  • Het tweede deel van de scan bestaat uit belangrijke thema’s op het gebied van duurzame kwaliteitsverbetering.

Als u beide onderdelen heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken. Benieuwd naar de situatie op uw school? U vindt de scan op www.scanlerenverbeteren.nl.

Publicaties

In onderstaande publicaties leest u hoe u aan de slag kunt maken met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. En u leest de ervaringen van andere scholen die hiermee aan de slag zijn gegaan.