Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
  • Op de website https://duo.nl/zakelijk/lerarenportfolio is meer informatie te vinden over het aanleveren van de basisgegevens van leraren door schoolbesturen bij DUO.
  • Voor vragen over het aanleveren van de basisgegevens van uw leraren kunt u terecht bij de Helpdesk Gegevenslevering leraren, via tel. 055 599 9551 en gegevensleveringleraren@duo.nl. Mocht u als schoolbestuur echter uitzonderlijke problemen ondervinden rond de gegevenslevering voor het lerarenregister, dan kunt u die aan de VO-raad doorgeven via helpdesk@vo-raad.nl onder vermelding van ‘gegevenslevering lerarenregister’.
     

Aanmelden lerarenportfolio door leraren

  • Op de website www.lerarenportfolio.nl is meer informatie te vinden over het vrijwillige lerarenportfolio en hoe leraren zich hiervoor kunnen aanmelden.

Professioneel statuut

De zeggenschapsbepalingen uit de Wet Beroep leraar en lerarenregister zijn inmiddels ingegaan per 1 augustus 2017. In de wet is opgenomen dat het bevoegd gezag in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020 zijn het invoeringsjaren voor het professioneel statuut. Op de webpagina over het professioneel statuut is meer informatie hierover te vinden evenals de handreiking professioneel statuut met een bijbehorende toelichting.

Senior beleidsadviseur opleiden en professionalisering van leraren, bevoegdheid, lerarenregister

Ernst van Glansbeek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2