Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijs aan nieuwkomers

De VO-raad vindt het belangrijk dat vo-scholen nieuwkomers die nog een taalachterstand hebben maar verder wel een bepaald niveau aankunnen, ook tot dit niveau toelaten. We realiseren ons dat dit veel vraagt van scholen: hoe organiseer, faciliteer en financier je dit?

Om scholen te ondersteunen op dit vlak, organiseerde de VO-raad op 9 maart 2017 een werkconferentie voor vo-scholen waarbij ze in gesprek konden gaan met elkaar over deze vraagstukken en kennis en ervaringen uit konden wisselen. Ook in 2018 vond weer een werkconferentie plaats en wel op 21 juni 2018. Lees de terugblik.

Op 25 november 2016 organiseerde de VO-raad samen met de MBO Raad en LOWAN een bijeenkomst over het verbeteren van de overgang van de ISK naar het mbo. Deze bijeenkomst leverde veel goede ideeën op, waar vo-scholen met een ISK-afdeling en mbo-instellingen samen verder mee aan de slag kunnen. De VO-raad, MBO Raad en LOWAN-vo publiceerden een brochure voor ISK-instellingen en mbo-instellingen die zij gezamenlijk kunnen gebruiken als leerlingen doorstromen van ISK naar mbo. Daarnaast hebben VO-raad, MBO Raad en LOWAN-vo besloten de bijeenkomst met regionale tafels van 25 november 2016 nogmaals te organiseren in november 2017. Niet alleen bleek deze bijeenkomst zeer goede ideeën op te leveren, maar ook de ideale gelegenheid om de juiste personen vanuit de ISK's en het mbo per regio met elkaar in contact te brengen.

Interessant om te lezen

Op de website van het LOWAN staat veel informatie die ISK-instellingen kunnen helpen. Zo zijn er rekenvoorbeelden voor financiering en kunnen er aanvraagformulieren van hun website worden gedownload.

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Projectmedewerker voorkomen van zittenblijven, onderwijs aan nieuwkomers

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2