Praktijk & ondersteuning

Scholen kunnen er aan bijdragen dat nieuwkomersleerlingen na de Internationale Schakelklas (ISK) in een bij hen passende onderwijssoort terechtkomen en hier hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Dit kan onder meer door het bieden van maatwerk en het werken aan goede onderwijsovergangen. Op beide gebieden is ondersteuning beschikbaar voor scholen.

Maatwerk

Om nieuwkomersleerlingen na de ISK te helpen om – ondanks een taalachterstand – hun talenten volop te ontwikkelen, is het bieden van maatwerk belangrijk. Scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld extra taalles bieden of hen de mogelijkheid geven om een aangepast rooster te volgen. Om scholen te ondersteunen op dit vlak ontwikkelde de VO-raad de brochure ‘Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen’. Hierin staan tips om onderwijs op maat te bieden, een handige tabel met wet- en regelgeving en praktijkvoorbeelden. 

In dit kader is het ook nodig dat docenten over voldoende expertise beschikken in het lesgeven van Nederlands als tweede taal. LOWAN biedt ondersteuning op dit vlak en ontwikkelde onder meer een handreiking NT2 voor docenten in het vo en mbo (2018), en een handreiking NT2 voor het praktijkonderwijs (jan. 2021). Daarnaast wil de VO-raad wijzen op het competentieprofiel NT2, ontwikkeld door de beroepsvereniging NT2 om het competente NT2 docentschap te bevorderen.

Doorstroom

Voor scholen is het ook belangrijk om te investeren in de overgang van de ISK naar het reguliere vo en het mbo, zodat leerlingen in de bij hen passende onderwijssoort terechtkomen en de overstap voor hen ook soepel verloopt.

Op de website van LOWAN vinden scholen ondersteuning rondom de overgang van de ISK naar het vo en de overgang van de ISK naar het mbo, met onder meer praktijkvoorbeelden. Specifiek wil de VO-raad wijzen op de brochure voor ISK-instellingen en mbo-instellingen die zij gezamenlijk kunnen gebruiken als leerlingen doorstromen.

Praktijkvoorbeelden maatwerk en doorstroom

De VO-raad heeft een aantal praktijkvoorbeelden ontwikkeld over hoe ISK’s en vo-scholen hun onderwijs aan nieuwkomersleerlingen inrichten en werken aan goede doorstroom. 

In 2017 en 2018 organiseerde de VO-raad daarnaast twee werkconferenties, waarbij kennis en ervaringen rond het onderwijs aan nieuwkomers werden uitgewisseld. In het verslag van de werkconferentie 2017 en verslag van de werkconferentie 2018 vinden scholen verdere inspiratie en goede voorbeelden. 

Scholen die inspiratie willen opdoen bij andere scholen en/of willen samenwerken, vinden op de website van LOWAN tenslotte een overzicht van alle scholen met onderwijs aan nieuwkomers.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2