Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijs aan nieuwkomers

Samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en de gemeente, is essentieel om een goede onderwijsplek te kunnen creëren voor nieuwkomers en een soepele overstap voor hen te kunnen realiseren naar andere onderwijssectoren en naar de arbeidsmarkt. Begin 2017 hebben de bewindslieden van OCW een brief gestuurd naar de wethouders van de centrumgemeenten, met daarin tips en praktische voorbeelden van hoe deze samenwerking kan worden opgezet. De brief is ook verzonden aan overige gemeenten en schoolbesturen; de tips en voorbeelden kunnen alle partijen waardevolle inspiratie bieden.

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Projectmedewerker voorkomen van zittenblijven, onderwijs aan nieuwkomers

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2