Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Curriculum
Onderwijsprofessionals en andere betrokkenen konden tot 11 augustus 2019 in een laatste, uitgebreide consultatieronde reageren op de voorstellen voor de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs.

Eerder is hier in meerdere consultatierondes al feedback op gevraagd en hebben ruim 80 scholen onderdelen in de praktijk beproefd. Op basis van de laatste consultatieronde zullen de voorstellen verder worden aangescherpt. In het najaar worden de definitieve voorstellen dan overhandigd aan minister Slob, die ze zal delen met de Tweede Kamer.

Gaat de Kamer akkoord, dan start een vervolgfase, waarin de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo ontwikkeld worden en voor het po en de onderbouw vo op basis van de geleverde bouwstenen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.  Het is te verwachten dat de vervolgfase van de curriculumherziening ook weer in nauwe samenwerking met het onderwijs zelf vorm zal krijgen en dat scholen actief betrokken zullen worden. De VO-raad houdt u hierover op de hoogte.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2