Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Curriculum
Vanaf maart 2018 gaan leraren en schoolleiders – onder de naam Curriculum.nu – in ontwikkelteams aan de slag met het ontwerpen van bouwstenen voor een nieuw curriculum in het funderend onderwijs. Na de zomer kunnen leraren en schoolleiders zich aanmelden voor deelname aan een ontwikkelteam via de website curriculum.nu.

Curriculum.nu is het vervolg op de visiefase ‘Onderwijs2032’, die uiteindelijk heeft geleid tot een plan van aanpak om tot een herziend curriculum voor het funderend onderwijs te komen. Kern van dit plan van aanpak is om ontwikkelteams – bestaande uit leraren en schoolleiders uit po en vo – bouwstenen te laten ontwerpen voor verschillende deelgebieden en deze te laten beproeven in ontwikkelscholen. Nadat het plan van aanpak op verzoek van de Kamer op een aantal punten is aangepast, kunnen de ontwikkelteams vanaf maart 2018 van start.

Voor elk deelgebied komt er een ontwikkelteam waar circa 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders (1 uit het po en 1 uit het vo) deel van uitmaken. De teams komen vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. Hun ideeën worden in de praktijk getoetst bij diverse ontwikkelscholen in het land onder leraren, schoolleiders, bestuurders en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. Ervaringen en kennis worden gedeeld op de website curriculum.nu. Voor advies kunnen de ontwikkelteams terecht bij curriculumexperts.

Eind 2018 wordt de ontwikkeling van de bouwstenen afgerond. De Tweede Kamer zal hierover in debat gaan en tot besluitvorming komen. Het ministerie van OCW kan de bouwstenen vervolgens gebruiken om in 2019 tot nieuwe kerndoelen en eindtermen te komen.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2