Praktijk & ondersteuning

Onderwijsprofessionals en andere betrokkenen konden tot 11 augustus 2019 in een laatste, uitgebreide consultatieronde reageren op de voorstellen voor de landelijke curriculumherziening (po/vo) vanuit Curriculum.nu.

Eerder is hier in meerdere consultatierondes al feedback op gevraagd en hebben ruim 80 scholen onderdelen in de praktijk beproefd. Op basis van de laatste consultatieronde zijn de voorstellen verder aangescherpt. Op 10 oktober zijn de definitieve voorstellen vervolgens overhandigd aan minister Slob. De minister zal de voorstellen delen met de Tweede Kamer.

Gaat de Kamer akkoord, dan start een vervolgfase, waarin de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo ontwikkeld worden en voor het po en de onderbouw vo op basis van de geleverde bouwstenen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.  Het is te verwachten dat de vervolgfase van de curriculumherziening ook weer in nauwe samenwerking met het onderwijs zelf vorm zal krijgen en dat scholen actief betrokken zullen worden. De VO-raad houdt u hierover op de hoogte.

Curriculumontwikkeling binnen de eigen school met Voortgezet Leren

Schoolbestuurders en schoolleiders die in de eigen school/scholen aan de slag willen met curriculumontwikkeling, kunnen hiervoor terecht bij het programma Voortgezet Leren van de VO-raad en Schoolinfo. Voortgezet Leren biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden op dit terrein. Zo worden er masterclasses, conferenties, congressen en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd op het gebied van leerdoeldenken, curriculumherziening en ruimte in het curriculum voor bijvoorbeeld versnellen, verrijken en verdiepen.

Ook biedt Voortgezet Leren scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontwikkelteam waarin vijf tot zeven vo-leraren aan de slag gaan met een specifiek thema, met als doel het opleveren van een concreet product dat scholen kunnen gebruiken en dat van meerwaarde is voor de sector. En is het mogelijk om deel te nemen aan een innovatietraject, waarbij een groep scholen gedurende minimaal een jaar aan de slag gaat met een eigen ontwikkelvraag (rond bijvoorbeeld het curriculum). Daarvoor worden ondersteuning, experts en onderzoeksinstrumenten beschikbaar gesteld vanuit het programma. Meer weten? Bekijk de agenda en website van Voortgezet Leren.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2