Praktijk & ondersteuning

De Kamer is aan zet om te bepalen hoe de herziening van de kerndoelen in de onderbouw vo en de vakvernieuwingen in de bovenbouw vo - op basis van de ontwikkelde voorstellen voor een vernieuwd curriculum - plaats gaat vinden. SLO heeft hiervoor voorstellen ontwikkeld, waarbij het onderwijs een duidelijke rol krijgt in de ontwikkeling en toetsing in de praktijk in pilots.

Als u school vragen hierover heeft of zelf aan de slag wil met curriculumontwikkeling kunt u terecht bij SLO. Ook Voortgezet Leren biedt ondersteuning. 

Curriculumontwikkeling binnen de eigen school met Voortgezet Leren

Schoolbestuurders en schoolleiders die in de eigen school/scholen aan de slag willen met curriculumontwikkeling, kunnen hiervoor terecht bij het programma Voortgezet Leren van de VO-raad en Schoolinfo. Voortgezet Leren biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden op dit terrein. Zo worden er masterclasses, conferenties, congressen en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd op het gebied van leerdoeldenken, curriculumherziening en ruimte in het curriculum voor bijvoorbeeld versnellen, verrijken en verdiepen.

Ook biedt Voortgezet Leren scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontwikkelteam waarin vijf tot zeven vo-leraren aan de slag gaan met een specifiek thema, met als doel het opleveren van een concreet product dat scholen kunnen gebruiken en dat van meerwaarde is voor de sector. En is het mogelijk om deel te nemen aan een innovatietraject, waarbij een groep scholen gedurende minimaal een jaar aan de slag gaat met een eigen ontwikkelvraag (rond bijvoorbeeld het curriculum). Daarvoor worden ondersteuning, experts en onderzoeksinstrumenten beschikbaar gesteld vanuit het programma. Meer weten? Bekijk de agenda en website van Voortgezet Leren.