Praktijk & ondersteuning

Voor scholen en docenten is ondersteuning beschikbaar bij het realiseren van goed rekenonderwijs voor leerlingen.

Platform voor docenten

Voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het vo is een platform opgezet: het PReVO. Dit platform biedt hen ondersteuning - onder meer via het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling - en treedt namens hen op als gesprekpartner van OCW over rekenonderwijs.

Ondersteuning rond nieuw rekenbeleid 

Recent is bekend geworden dat rekenen in het vo zal worden geintegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde zal worden getoetst. Leerlingen zonder wiskunde moeten een schoolexamen wiskunde gaan afleggen. Eind 2019 kondigde de minister in een Kamerbrief aan dat de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) begin 2020 een handreiking zal publiceren om scholen te ondersteunen bij het construeren van het schoolexamen rekenen. Zodra meer bekend is over (eventuele) verdere specifieke ondersteuning van docenten en scholen bij het uitvoering geven aan dit nieuwe beleid, zal de VO-raad u hierover informeren.