Praktijk & ondersteuning

Voor scholen en docenten is ondersteuning beschikbaar bij het realiseren van goed rekenonderwijs voor leerlingen.

Platform voor docenten

Voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het vo is een platform opgezet: het PReVO. Dit platform biedt hen ondersteuning - onder meer via het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling - en treedt namens hen op als gesprekpartner van OCW over rekenonderwijs.

Daarnaast is er de vakvereniging voor wiskundedocenten NVvW.

Ondersteuning rond nieuw rekenbeleid 

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft materiaal ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het construeren van het schoolexamen rekenen. Zie hiervoor de speciale website van de SLO met diverse handreikingen. Als het gaat om het opstellen van een PTA en het samenstellen van toetsen wordt daarnaast verwezen naar de toetsenbank van het CvTE.