Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
De VO-raad vindt het belangrijk dat vo-scholen blijven investeren in goed rekenonderwijs, zodat leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen op het gebied van rekenen en ook een voldoende voor de rekentoets kunnen halen. We signaleren dat vo-scholen de afgelopen jaren ook veel hebben gedaan op dit vlak. Voor scholen is hierbij ondersteuning beschikbaar.

Steunpunt Taal & Rekenen VO

Voor ondersteuning bij het vormgeven aan goed rekenonderwijs kunnen scholen terecht bij het Steunpunt Taal & Rekenen VO.

Inzien rekenopgaven

Op de website rekenopgaven-etalage.nl kunnen scholen het overgrote deel van de opgaven van de rekentoetsen (vo) en rekenexamens (mbo) inzien en downloaden.

Relevante websites

Zie voor meer informatie over de referentieniveaus en de rekentoets de website taalenrekenen.nl van het ministerie van OCW en de website examenblad.nl van het College voor Toetsen en Examens.