Praktijk & ondersteuning

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt in werking op 1 januari 2020. Het is dan ook van belang dat besturen in het openbaar onderwijs voorbereidingen treffen voor deze grote wijzigingen.

Zeker als schoolbesturen te maken hebben met reorganisatie, is het noodzakelijk om zich nu al te verdiepen in de (voor hen) nieuwe ontslagregels. Maar ook als dat niet het geval is, is het belangrijk om de gevolgen van de normalisering te bestuderen. Zo heeft de normalisering ook belangrijke gevolgen voor de ketenbepaling (hoeveel tijdelijke contracten zijn toegestaan voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat).

De VO-raad heeft kennisbijeenkomsten georganiseerd over de normalisering en houdt u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor vragen over de normalisering kunnen leden van de VO-raad terecht bij de Helpdesk van de VO-raad.

Relevante documenten

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2