Wat speelt er?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Hierdoor krijgen ambtenaren en werknemers in de private sector dezelfde rechtspositie.

Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen. 

De wet heeft als gevolg dat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben voor dat deel van onze sector; onder meer de ketenregeling en het BW-ontslagrecht gaan dan ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter dan eerst toestemming geven voor het ontslag (preventieve ontslagtoets). Wel moet de werkgever  – net als onder de regels van het openbaar onderwijs  – een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Ook de CAO VO zal aangepast moeten worden. In deze cao zullen de arbeidsrechtelijke verschillen tussen openbaar en bijzonder verdwijnen. Sociale partners hebben hierover overleg.

Inwerkingtreding per 2020

De inwerkingtreding van de normalisering is 1 januari 2020. Het is dan ook van belang dat besturen in het openbaar onderwijs voorbereidingen op de hoogte zijn van deze grote wijzigingen. Zie ook de pagina ‘Praktijk & ondersteuning’.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2