Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
De VO-raad biedt scholen, besturen en leraren ondersteuning rondom (de totstandkoming van) het professioneel statuut en het voeren van de professionele dialoog.

Handreiking

Om besturen en scholen te ondersteunen bij de opdracht die de wet aan hen geeft, heeft de VO-raad een handreiking 'Professioneel statuut' opgesteld. Deze handreiking helpt bij het maken van (werk)afspraken en de inrichting van de dialoog binnen scholen en teams. De handreiking biedt een basis voor het voeren van de dialoog binnen de school. Het document sluit af met een aantal ‘bouwstenen’ voor het professioneel statuut.

Download de handreiking professioneel statuut en de toelichting op het professioneel statuut met achtergrondinformatie (bijlage). 

Goede voorbeelden 

Momenteel werken 10 pilotscholen/besturen in een pilot van Voion aan de ontwikkeling van een professioneel statuut. De ervaringen, opgedane kennis en eindproducten van deze pilotscholen worden gedeeld op de website van Voion, ter inspiratie van andere scholen. 

Zie daarnaast het voorbeeld van Stichting Werkkring. Deze stichting, een samenwerkingsverband van zes schoolbesturen in Noord-Holland, ontwerpt een routekaart voor het maken van het professioneel statuut.

Meer informatie 

Voor meer informatie en vragen over het professioneel statuut en de handreiking kunt u terecht bij de Helpdesk van de VO-raad en bij beleidsadviseur Dennis van Velzen

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2