Wat speelt er?

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. RIO is de nieuwe registratie waarmee onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod kunnen registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen.

RIO is tevens de naam van een nieuw register bij DUO, dat het huidige register BRIN vervangt. Met deze nieuwe registratie worden diverse ketenprocessen beter ondersteund. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie in de keten eenvoudiger en efficiënter. Alle partijen ondervinden hier voordeel van.

Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende ketenprocessen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Bijvoorbeeld onderzoek in het kader van toezicht, gemeentelijke websites, schoolgidsen en leermiddelenketen. Dat wordt niet in één keer in alle ketenprocessen doorgevoerd. De implementatie van RIO wordt per ketenproces per onderwijssector opgepakt. In die zin is de implementatie van RIO-vo in scholen in 2019 de eerste implementatiestap van RIO. Want pas wanneer de juiste gegevens van scholen in het RIO-register staan, kunnen de andere ketenpartijen deze gaan gebruiken.

Onderwijsveld denkt mee

RIO is ontstaan door de vraag vanuit het onderwijsveld. Het onderwijsveld heeft meegedacht over RIO en denkt nog steeds mee over een goede invulling van RIO. De VO-raad vindt het belangrijk dat het onderwijsveld meedenkt over RIO en heeft er alle vertrouwen in dat RIO voor scholen veel voordelen gaat opleveren.

Meer achtergrondinformatie over RIO is te vinden op doorontwikkelen-bron.nl/rio-vo/