Wat speelt er?

De afgelopen periode konden we in het onderwijs de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs ervaren. Door die ervaringen groeit de behoefte aan reflectie en visievorming. Waar kan technologie echt bijdragen aan onderwijskwaliteit? En waar staat het belangrijke onderwijswaarden in de weg. Welke kansen en risico’s bieden nieuwe technologische ontwikkelingen voor onderwijs geven, volgen en ontwikkelen? En voor de sociale kant van samen naar school gaan? Wat kan het betekenen voor de rol van de docent? De werkdruk in het onderwijs? Welke invloed heeft het op de motivatie van leerlingen? Hoe versterkt het maatwerk? Wat is de impact ervan op kansengelijkheid, krimp en thuiszitters?

Visievorming

Op het VO-congres van 30 september werden deelnemers tijdens de sessie van Studio Monnik aan het denken gezet over de impact van technologische ontwikkelingen op het onderwijs. Futorologen Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux van Studio Monnik houden zich bezig met technologische ontwikkelingen en de manier waarop deze de maatschappij beïnvloeden, van ruimtelijke inrichting tot social engineering. Ze kijken naar maatschappelijke trends op de lange termijn (en opkomende trends). In opdracht van de VO-raad ontwikkelde zij Bloom, een fictieve start-up waarin deelnemers als durfinvesteerder afreizen naar 2035. Aan de hand van video’s, historische colleges en discussievragen worden ze ondergedompeld in de toekomst en uitgedaagd om met een kritische blik te kijken naar de impact van technologie. Vragen die aan bod komen zijn: wat is nu precies de impact van digitalisering op hoe we onderwijs geven? Hoe zou het werk van een toekomstige docent eruit kunnen zien? En de leerervaring van een middelbare scholier? 

O.a. via deze Bloomworkshop wil de VO-raad bewustwording over vergaande digitalisering op gang brengen. Hoe ziet goed digitaal onderwijs er eigenlijk uit? En, als alles in technologisch opzicht kan, moeten we dat dan ook willen? De ervaring en geleerde lessen van de afgelopen periode kunnen scholen benutten voor een doordachte inzet van digitalisering in hun onderwijs in de komende jaren. De VO-raad faciliteert dit door de komende tijd tools en handvatten beschikbaar te stellen. Daarnaast starten we met een leertraject voor bestuurders, een must voor hen die meer willen weten over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en hoe je daar zelf sturing aan kan geven. Volg de VO-actueel voor meer informatie. 

Bekijk hieronder de animatie die Studio Monnik tijdens de Bloomworkshop op het VO-congres heeft getoond. Binnenkort verschijnt hier ook de videoregistratie van de volledige sessie van studio Monnik op het VO-congres.