Wat speelt er?

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om de privacy van hun leerlingen en personeel te bewaken. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Voor het verspreiden van deze gegevens is in veel gevallen toestemming nodig. Voor uitwisseling met bijvoorbeeld DUO is dit niet van toepassing, hier is een wettelijke grondslag.

Nieuwe Europese privacywet (AVG) scherpt regelgeving voor scholen aan

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten scholen en samenwerkingsverbanden vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat ze verantwoordelijk met persoonsgegevens omgaan. Dit is geen sinecure, het vraagt een scherp bewustzijn in de organisatie over een zeer zorgvuldige omgang met gegevens. Een hack, een datalek of een onbeveiligde omgeving voor leerlinggegevens kan snel hele grote gevolgen hebben.

Een goede omgang met gegevens binnen de organisatie die aan de nieuwe eisen voldoet vraagt een flinke tijdsinvestering. De VO-raad en Kennisnet ondersteunen scholen en samenwerkingsverbanden intensief om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de online Aanpak IBP kunnen scholen en samenwerkingsverbanden informatie, formats en voorbeelden vinden of hoe zij hun informatiebeveiliging en privacy kunnen regelen.

Pseudonimisering van leerlinggegevens

Met de invoering van een pseudoniem in de vorm van een versleuteld persoonsgebonden nummer kunnen scholen inzicht houden in de vorderingen van hun leerlingen die werken met digitale leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens uitwisselen met uitgeverijen en leveranciers. Zo hoeft bijvoorbeeld de geboortedatum en het geslacht van een leerling niet meer gedeeld te worden. Alleen de school weet dan de bijbehorende naam en andere gegevens van de leerling.

In het project Nummervoorziening gaan scholen, educatieve uitgeverijen en distributeurs het gebruik van het pseudoniem testen.  De VO-raad vindt het belangrijk dat de Nummervoorziening zorgvuldig en gecontroleerd wordt geïmplementeerd, zodat processen als de start van een schooljaar niet worden verstoord. Door middel van gecontroleerde pilots in 2018, waar de conclusies van de evaluatie een belangrijke rol spelen, wordt voor het schooljaar 2018-2019 onderzocht of pseudonimisering bij de eerste scholen, uitgeverijen, distributeurs en andere partijen zoals Kennisnet en elektronische leeromgevingen mogelijk is.

Beleidsadviseur digitalisering, privacy en informatiemanagement

Noelle Steeghs

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2