Praktijk en ondersteuning

Onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol in het signaleren en helpen aanpakken van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Hierbij is voor hen ondersteuning beschikbaar vanuit diverse organisaties.

Zo heeft de Beweging tegen Kindermishandeling – waar ook de VO-raad deel van uitmaakt – op haar website de belangrijkste informatie rond dit thema gebundeld. Deze informatie kan onderwijsprofessionals helpen bij het signaleren van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, en biedt handvatten voor wat zij bij vermoedens hiervan kunnen of moeten doen en bij wie ze dan terecht kunnen. Op deze website vindt u ook de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het afwegingskader, die alle onderwijsprofessionals verplicht moeten gebruiken.

Zie daarnaast ook de Toolkit Meldcode huishoudelijk geweld en Kindermishandeling, die kan helpen bij het werken met de meldcode. En lees ter inspiratie de Onderwijsspecial: Veilig, kraak de meldcode, met meer informatie en tips en inspirerende verhalen over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en het werken met de meldcode.

Gerelateerde websites

Hieronder vindt u een overzicht van overige websites die relevante informatie bieden rond het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Gesprekshandreiking kindermishandeling
Hoe praat u over kindermishandeling binnen uw school, organisatie of gemeente? Ga het gesprek aan met stappen uit een online handreiking. Vraag de gesprekshandreiking kindermishandeling aan.